CPU

CPU, eller Central Processing Unit, sägs vara en dators hjärna. Det är CPUn som ser till att din dator kan fullfölja de instruktioner som ett program innehåller. Vi har idag kommit en lång väg från de tunga CPUn från ett par årtionden sedan. Ett exempel är Raspberry Pi 4, en extremt liten dator med en mini-CPU. En CPU är i i sig inte så komplicerad som man kanske tror. Den utför för det mesta bara simpel aritmetik på bits. Den kontrollerar även datorns arbetsflöde, och ser till att saker och ting sker i rätt ordning. Men hur exakt fungerar den moderna CPUn?

Mer om CPUn

Det som gör en CPU så komplex är hastigheten som den bearbetar instruktioner på. En CPU kan nämligen bearbeta flera miljoner instruktioner per sekund. En CPU förbrukar även en del energi i processen, varför det kan vara bra att använda sig av en sida som https://tibber.com/se/, där man kan optimera sin elanvändning. Det är genom denna fart samt en snabb växling mellan olika program som en dator kan hantera flera olika saker samtidigt. Du kan exempelvis titta på YouTube, samtidigt som du spelar ett datorspel, och laddar ner en fil i bakgrunden.

Dagens moderna processorer består av ett flertal fysiska kärnor, och ofta även ett liknande antal virtuella kärnor. Dessa kärnor är egna processing units, vilket ökar datorns kapacitet att utföra instruktioner på en kort tid. Detta eftersom det finns begränsningar på en kärnas hastighet, vilket gör det mer effektivt att använda sig av ett flertal kärnor parallellt. Moderna datorprogram måste även ha detta i åtanke om de ska vara effektiva CPU-mässigt. Programmerare behöver då anpassa sitt program till att använda sig av flera kärnor, genom ett datorvetenskapligt koncept som kallas för en tråd. En tråd hanterar instruktioner och dylikt separat från andra trådar, vilket gör det enkelt för en CPU att delegera arbete till de olika kärnorna.

Hoppas du lärde dig något nytt!

mh-purity-lite