Producera egen elektricitet

Om man bor i en egen fastighet kan man själv producera en del av den elektricitet som fastigheten använder för exempelvis uppvärmning, hemelektronik och belysning. Idag är det 1000-tals privatpersoner som har installerat solceller för att själva kunna producera grön el. Med hjälp av solceller kan man producera cirka hälften av den elektricitet som fastigheten använder, vilket innebär betydande kostnadsbesparingar varje år. En investering i solenergi återbetalar sig på cirka 10 år och därefter kan man få en bra avkastning på sina investerade pengar i upp till 20 år till.

När man väljer att producera egen grön el för att bidra till en bättre miljö bör man också passa på att utföra en radonmätning i bostaden. Genom att mäta radonhalten får man besked om ifall inomhusluften i fastigheten har hälsovådliga radonnivåer som behöver åtgärdas. Man kan beställa radonmätare hos radea, som också kan bidra med information och utföra radonsanering.

När man installerar solceller på sin fastighet kommer man att få ett överskott av elektricitet eftersom solceller inte kan lagra elektricitet. Det innebär att den elektricitet som fastigheten inte använder för tillfället kommer att gå vidare ut på elnätet. Därför är det viktigt att jämföra elbolag innan man väljer vilket elbolag som man ska köpa och sälja el genom. För den elektricitet som man säljer genom sitt elbolag får man ersättning, vilket tillsammans med en skattereduktion, blir näst intill lika stor som det pris som man betalar för den elektricitet som man köper.

mh-purity-lite