AGA-fyren

Mannen bakom den berömda AGA-fyren hette Gustaf Dalén. Han föddes 1869 i Skaraborgs län och gjorde sig framför allt känd som uppfinnare, civilingenjör och VD för det världskända företaget AGA. Det var framför allt inom branschen kring fyrar som den världsledande positionen växte fram. Det handlade om olika komponenter som sammantaget bidrog till ett vinnande koncept. Dalén låg också bakom AGA-ljuset och AGA-spisen. Spisen används fortfarande i en hel del länder och har ett mycket gott rykte.

Acetylengas

Bolaget hette från början AB Gas-ackumulator och kallas idag AGA AB. Bolaget tillverkade fyrar som drevs av acetylengas. Gustaf Daléns bidrag till fyrarnas uppgång och popularitet på marknaden var att han gjorde dem bränslesnåla genom en uppfinning som reducerade gasförbrukningen. Ljuset i fyren drevs med gasen och med hjälp av en solventil kunde flödet regleras. Under dagtid stängde ventilen av flödet som sedan slogs till under de mörkare delarna av dygnet. Dessutom styrde en klippljusapparat blinkandet genom att helt enkelt slå av och på gasen intervallvis. På detta sätt kunde kostnaderna kapas rejält i jämförelse med andra lösningar. Detta ledde även till det prestigefyllda Nobelpriset i fysik som Dalén fick ta emot 1912 för sina innovativa insatser inom fyrteknikens område. Framtiden för fyrvaktaryrket såg dock mycket mörk ut med tanke på att fyrarna blev helautomatiserade, nästintill underhållsfria och mycket bränslesnåla. Fyrar sattes upp överallt i världen tack vare den nya tekniken, till och med riktigt svårtillgängliga trakter kunde nu förses med en fyr och ett ledljus i natten. De krävde inte längre daglig bemanning och ett historiskt yrke gick i graven.

Gåsfetens fyr

Idag har de historiska AGA-fyrarna i stor utsträckning bytts ut mot eldrivna fyrar. Den allra första fyren som fick bära AB Gas-ackumulators fana var Gåsfetens fyr på ett litet skär i inloppet till hamnen i Ronneby. Här ligger den fortfarande som ett minne över en sedan länge svunnen tid. Fyren byggdes 1904 och då blev den också den första fyren i världen att drivas av acetylengas. Två år senare, 1906, blev Gåsfetens fyr också historisk och först ut med att prova den tidens toppmoderna fyrteknik genom att utrustas med den första klippljusapparaten. Fyren var med andra ord Gustaf Daléns testfyr och grundlade ett imperium som över åttio år senare fortfarande är aktuellt inom gasbranschen.

mh-purity-lite