Explorabox

Mannen bakom Liftware, Anupam Pathak, var också med och startade ett icke-vinstdrivande projekt kallat Explorabox som skapar naturvetenskapliga boxar för barn som lever i ekonomiskt utmanande miljöer. Dessa vetenskapslådor är fulla av material och experiment som på ett enkelt sätt förklarar och demonstrerar grundläggande vetenskapliga teorier. Lådorna och dess innehåll har tagits fram av kreativa ingenjörer inom varje delområde och riktar sig främst till barn i åldrarna 6-12 år. Projektet har riktat in sig på 5 olika typer av boxar:

  • Kemi
  • Nutrition
  • Mikroskop
  • Magnetism
  • Elektricitet

Inom ämnet teknik och elektronik är det främst de tre sistnämnda kategorierna som sysslar med uppfinningar inom elektronikområdet. I dessa boxar får de små forskarna stifta bekantskap med saker som statisk elektricitet, elektromagnetism och kretskort. Barnen får även prova på att bygga en helt egen motor som genererar elektricitet. Boxen som sysslar med magnetism utforskar de krafter som attraherar och repellerar. Här får barnen lära sig vad som ligger bakom detta magnetiska fenomen samt lära sig att styra det och använda det för att skapa en helt egen kompass. Allt material som behövs för att utföra experimenten finns i respektive box samt enkla och tydliga instruktioner. I Sverige kan man vända sig till UR för att hitta pedagogiska program och inspiration för nyfikna och kreativa barn.

mh-purity-lite