Liftware

Det finns uppfinningar som räddar liv och så finns det uppfinningar som underlättar livet för människor med kroniska och dödliga sjukdomar. Företaget Lift Labs tog fram den idag välkända produktserien Liftware som består av en uppsjö av olika sorters produkter som motverkar skakningar i händer som en del sjukdomar skapar. Darrningarna eller skakningarna i samband med sjukdomar som MS, Parkinsons sjukdom och tyreotoxikos kallas tremor och orsakas av ofrivilliga muskelsammandragningar som den som drabbas inte kan styra. Även andra kroppsdelar än just händerna kan drabbas. Mannen bakom denna revolutionerande uppfinning heter Anupam Pathak och grundaren av Lift Labs leder fortfarande arbetet även om företaget köptes upp av Google Life Sciences 2014. Han har ägnat hela sin karriär åt att ta fram produkter för att underlätta för människor vars liv helt har tagits över och fundamentalt begränsas av ovanstående sjukdomar. Mer information om behandling och hjälpmedel finns på 1177 Vårdguiden.

Neutraliserande effekt

Produkterna består av till exempelvis olika ergonomiskt utformade bestick försedda med en särskild enhet som med hjälp av en motor och en sensor neutraliserar de ofrivilliga skakningarna och rörelserna. Med hjälp av denna motor inuti handtaget rör sig detta åt det motsatta hållet och skakningen motverkas och spillet reduceras. Det finns också varianter vars handtag är helt flexibelt medan skeden hela tiden hålls horisontellt och innehållet inte spills ut, oavsett hur mycket armen och handen rör sig. Denna typ av produkt hjälper människor som till exempel har drabbats av stroke, cerebral pares, Huntingtons sjukdom eller ryggmärgsskador. Elektroniken är ganska avancerad med ett system där motor, sensor och en inbyggd dator hjälps åt att upptäcka, läsa av och motverka de ofrivilliga rörelserna. Själva batteriet klarar upp till en timmes användning åt gången eller tre måltider på en dag innan det behöver laddas.

mh-purity-lite