Collapsus

Den holländska filmen Collapsus från 2010 bryter sig loss från Hollywoodtraditionen genom att förena fiktion, animation och dokumentärfilm. Handlingen kretsar kring övergången från fossila bränslen till alternativa bränslekällor i en inte alltför avlägsen framtid. Samhällskonsekvenserna utforskas med såväl elektroniska som tekniska utmaningar när kraftnät och samhällsfunktioner slås ut med jämna mellanrum. Världen befinner sig i ett kaosartat tillstånd där huvudpersonerna Samir, Vera, Jack och Toni visar verkligheten genom sina individuella perspektiv.

Rädsla, politiska spel, demonstrationer och uppror utspelar sig på vita duken med hjälp av en teknik som kallas rotoskopi. Konturteckningar läggs ovanpå själva filmen som ett animerat filter. Berättelsen, de olika perspektiven och själva handlingen skrämmer samtidigt som allvaret mildras något av den animerade stilen. Filmen väckte debatt, vilket var själva syftet med produktionen. Filmen innehåller även ett interaktivt element där åskådaren kan välja perspektiv och samla ledtrådar för att ta reda på sanningen bakom det som sker. Det ligger en konspiration bakom händelserna som behöver uppdagas. Produktionen är annorlunda och bjuder på en frisk fläkt samtidigt som man inte kan värja sig för budskapet. Samhället är beroende av energikällor, men till vilket pris och vad händer när samhället inte längre kan leverera?

mh-purity-lite