SCiO Pocket Molecular Sensor

Det kan kännas nästintill utomvärldsligt att tänka sig ett redskap som skulle kunna skanna av i princip vad som helst och läsa av samt analysera vad objektet ifråga består av. Tankarna går osökt till otaliga Hollywoodfilmer och kanske framför allt inom genren science fiction. Även Disney har i Willy & Monsterplaneten från 2019 utforskat elektroniken och teknologin som kanske framför allt levereras av AI-robotar. Här tar dock fantasin slut och verkligheten vid. Ett objekt av denna kaliber existerar nämligen och det kallas SCiO Pocket Molecular Sensor och har tagits fram av förtaget Consumer Physics. Den som vill veta mer om tekniska innovationer och innovativa samarbeten kan vända sig till KTH, där det bedrivs en hel del intressant forskning inom elektronikområdet.

Kickstarter-projekt

Projektet kring SCiO började som ett så kallat Kickstarter-projekt, vilket betyder att idén har fått ekonomiskt stöd från en amerikansk plattform på internet. Det hela är en finansieringsmodell för vissa ämnen som har fått efterföljare i till exempel GoFundMe. SCiO Pocket Molecular Sensor lyckades samla ihop närmare 23 miljoner svenska kronor som finansierade produkten från idé till lansering.

Intressanta möjligheter

Alla som hör talas om SCiO blir lyriska. En apparat som gör det möjligt att skanna av olika fysiska objekt och varierande material för att få reda på vilka sorters kemikalier de innehåller låter nästan för bra för att vara sant. När man sedan har skannat av sitt objekt och fått reda på innehållet jämförs detta med andra föremål och objekt i en databas som fungerar som ett moln. Informationen skickas sedan till användarens mobiltelefon. Möjligheterna med denna apparat gjorde att den fick en enorm uppbackning från frivilliga finansiärer. Redskapet kan till exempel skanna av matvaror i syfte att ta reda på näringsinnehållet samt i princip vilket material som helst som man är nyfiken på att veta mer om. Sensorn kan analysera föremål tack vare en spektrometer som i själva verket analyserar det ljus som reflekteras.

Kritik

Skannern fick dock ta emot en hel del kritik eftersom den kräver referensdata för att kunna leverera information. Om skannern inte vet att det är ett äpple som skannas in kan den nämligen inte ge någon information om objektet. Apparaten fungerar utmärkt för de objekt som finns med i databasen, men de är tyvärr alltför begränsade, vilket lämnade en hel del hoppfulla finansiärer och allmänhet besvikna. Företaget hämtade sig snabbt och skriftade istället fokus från konsumenter till producenter som behöver avläsningar av sina produkter. Om denna typ av teknologi och elektronik når våra smarta telefoner i framtiden återstår att se. Idén är något mycket intressant på spåren.

mh-purity-lite