Solvatten

Petra Wadström är känd som svensk innovatör, konstnär och forskningsassistent i biokemi. Hon ligger bland annat bakom uppfinningen som kallas Solvatten som går ut på att rena förorenat vatten med hjälp av solenergi. Vägen fram till denna vattenreningsdunk har varit lång, men som många andra uppfinningar som bygger på ett verkligt behov i tredje världen har den en beundransvärd historia.

Bakgrund

Själva idén bakom Solvatten hämtade Petra i Australien när hon bodde där med sin familj under 1990-talet. Landet flödade i sol, men energin från denna naturkälla utvanns inte. När Petra mötte aboriginerna och på nära håll fick se lidandet, sjukdomarna och diarréerna som det förorenade vattnet orsakade började hon fundera på att hitta en lösning på problemet. Framför allt kvinnornas utsatta situation och det enorma arbete de fick lägga ner på att försöka koka vatten drev henne framåt. När familjen återkom till Sverige 1997 började hon skissa, experimentera och montera prototyper till en lösning som skulle göra kvinnorna mer oberoende och förbättra livet för otaliga fattiga familjer världen över.

Från idé till produkt

Idén gick ut på att använda solens UV-strålar till att rena vattnet i en hanterbar behållare som skulle göra märkbar nytta och leda till en positiv förändring för utsatta familjer. Sakta men säkert kom Solvatten till, i form av en dunk på 10 liter som vattenfylls och öppnas mot solen. Transparenta insidor låter solens strålar tränga igenom och hetta upp vattnet. En liten indikator visar när vattnet är rent och därmed säkert att dricka. De olika experimenten för att uppnå säkerhetsstandard gjorde att Petra fick ta hjälp av andra forskare och vattenreningsexperter. Även programmeringen av den elektroniska loggningsutrustningen på enheterna för att säkerställa kvaliteten krävde samarbeten med andra forskare. Dunken består av en hel del olika komponenter även om processen i all sin enkelhet gör användandet både enkelt och billigt.

Finansiärer

Trots att projektet var behjärtansvärt och behovet stort var det svårt att hitta finansiärer som verkligen ville investera och bistå med finansiering. Petra var tvungen att belåna sitt eget hus för att kunna gå vidare med patent och tillverkning av produkten. Till sist kom dock stöd från UN-Habitat och man kunde prova Solvatten i bland annat Tanzania, Kenya och Nepal. Företaget är dock litet och trots olika priser och utmärkelser är det svårt att klara finansieringen. Produkten finns i ett stort antal olika länder och gör fantastisk skillnad. Dunken håller länge och reservdelarna är billiga.

mh-purity-lite